תחומי פעילות

08-9715867

 התעמלות קרקע מכשירים
אקרובטיקה
התעמלות אומנותית [לבנות בלבד]
טריקינג [לבנים בלבד]
אקרובטיקה אווירית/ קרקס
התעמלות לגיל הרך

מסלול תחרותי באקרובטיקה פרמידות
מסלול תחרותי באקרובטיקה פס
מסלול תחרותי בהתעמלות אומנותית

08-9715867​

סנונית אקרובטיקה

08-9715867